Om kjøregruppa

Kjørgruppa i Tromsø Hundeklubb arbeider med hundekjøring – nordisk stil. Det vil si at løperen følger hunden på ski. Hundekjøring nordisk stil er en kombinasjonsidrett, og trening av hund og løper foregår hele året. Så lenge det er skiføre har vi fellestreninger fra Ekrehagen skole på Tromsøya, fortrinnsvis i “hundeløypa”.

Gruppa har  2013 blitt reorganisert og har i dag inkludert polarhunder i gruppa.  Det tilbys kurs i hundekjøring, snørekjøring etc.