Kjøregruppa revitaliseres.

1. desember 2013

Hundekjøring har over tid blitt en mindre og mindre idrett i Norge.  I Tromsø hundeklubb har vi hatt både Verdensmestere og Nordiske mestere i Nordisk stil.  Noen av disse er fortsatt med i klubben som trenere og tillitsvalgte, men har for det meste sluttet å konkurrere.  Vi har derfor forsøkt å revitalisere gruppa ved å invitere inn andre som kan ha interesse for snørekjøring o.l.  Vi ønsker alle som kan ha interesse av hundekjøring (i en eller annen form) velkommen til å melde seg inn i gruppa.