Invitasjon til treningsdag Søndag 2/2-14

14. januar 2014

Mattias Westerlund er en engasjert og meget dyktig foredragsholder.

Mattias Westerlund er en engasjert og meget dyktig foredragsholder.
Her vises trening på ro i oppflukt.

I forbindelse med utdanning av nye instruktører i fuglehundgruppa, inviterer vi til foredrag og treningsdag i regi av Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb i samarbeid med Mattias Westerlund fra Hundskolan Vision.

Dere ønskes hjertelig velkommen til en spennende dag med variert innhold samt lunsj!

Programmet varer fra 10-16, og ser slik ut:
1000-1015: Introduksjon og gjennomgang av dagens opplegg.
1015-1145: Mattias Westerlund: Dressur av stående fuglehunder.
1145-1200: Gjennomgang av den praktiske delen.
1200-1300: Lunsj.
1300-1530: Praktisk del, der deltagerne deles inn i tre grupper (valp/unghund, sitt/ro-i-oppflukt, samt apport).
1530-1600: Oppsummering

Valp/unghund-gruppa vil følge et eget opplegg, som inkluderer valpeapport og lydighetstrening tilpasset unge hunder.
For de øvrige ekvipasjene vil vi bytte på gruppene underveis, så alle får en gjennomgang av begge oppleggene.

Påmelding til Stein Nilsen, epost: steni5@online.no
Husk å oppgi hundens navn og alder i påmeldingen.
Det settes ikke tidsfrist for påmelding, men det er en begrensning på 24 deltagende hunder på de praktiske øvelsene, så det kan lønne seg å være tidligst mulig ute.

Det detaljerte programmet kan også sees ved å følge denne linken: Invitasjon treningsdag 2/2-14