Hundskolan Vision utdanner flere instruktører i Fuglehundgruppa

10. desember 2013

Instruktørkurs 7. -8.12. 13

En engasjert Mattias Westerlund i gang med undervisningen!

Deltakere på instruktørkurs 7.-8.12.13

Lange dager med både teori og praksis for både elever og instruktør!

I vinter fikk 7 av instruktørene i Fuglehundgruppa oppgradert sin kompetanse hos Mattias Westerlund fra Hundskolan Vision.  Etter å ha benyttet Westerlunds dressurfilosofi og metoder i de siste månedene bestemte Fuglehundgruppa seg for å utdanne flere instruktører hos Westerlund.  Med denne kompetansen vil vi være i stand til å utvide våre kurstilbud og forbedre kvaliteten på mandagstreningene ytterligere.

Disse instruktørene er nå under utdanning:    Trude Giverhaug, Siri Knutsen, Stein Nilsen, Gunnar Rørstad, Knut Sollid, Tom Johansen og Ingar Leiros.