Innkalling til ekstraordinært årsmøte i THK

28. mars 2018

P.g.a. av en inkurie, ble ikke lovene satt opp på sakslisten på det ordinære årsmøtet.   Av den grunn innkaller vi til ekstraordinært årsmøte
Mandag 16. april 2018 kl. 2000.
Det er kun en sak på dagsorden:
Sak 1: Endring av lover.
NKK har sendt ut nye lovmaler som vi må forholde oss til.  Se Styrets forslag til endringer av dagens vedtekter under.  De gjeldende vedtekter kan du også se under.