Innkalling til årsmøte THK

3. januar 2014

Innkalling til Årsmøte i Tromsø Hundeklubb

3.4. 2013 kl 19.00
Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder.
 2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
 3. Årsberetninger 2013 (hovedklubben og gruppene)
 4. Regnskap 2013 (hovedklubben og gruppene)
 5. Budsjett 2013.
 6. Innkommet forslag (foreløpig).
  a) Vedtektene (korrigeringer i forhold til 2013)
 7. Valg

På valg:

 • Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Representanter til NKK-regionens årsmøte

– Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag på saker fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

Styret