Innkalling til årsmøte i Tromsø Hundeklubb

9. mars 2016

Innkalling til årsmøte i Tromsø Hundeklubb

Tromsø Hundeklubb avholder årsmøte 31. mars 2016 kl. 1900 på klubbhuset i Kroken.
Årsmøtepapirer er også utsendt pr. e-post.  Papirene skrives ut og medtas på årsmøtet.

Du finner papirene her>> Innkalling til årsmøte THK 2016

Lovene som ble vedtatt i 2015 finner du her >>
Lover for Tromsø hundeklubb vedtatt 15.04.2015 med endringer fra NKK