Innkalling til årsmøte i Tromsø Hundeklubb

27. februar 2018

Velkommen til årsmøte i Tromsø Hundeklubb
20.3.2018 kl. 1900.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset i Kroken.  Vel møtt!

Innkalling til årsmøte 2018 med papirer