Innkalling til årsmøte i Fuglehundgruppa

19. februar 2014

Årsmøtet 2014 avholdes mandag den 3. mars kl 2000 på klubbhuset

Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder.

  • Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
  • Årsberetninger 2013
  • Regnskap 2013 med revisors beretning.
  • Innkomne forslag

1)       Godkjenning av særlov for Fuglehundgruppa

2)      Avsetning av midler til kjøp eller leie av treningsterreng

  • Budsjett og kontingent 2014-2015
  • Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å komme på årsmøtet.  Vi minner også om at kontingent for 2014 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til tillitsverv.

Årsrapport 2013 Jaktrøveutvalget
Styrets årsberetning 2013
ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSUTVALGET 2013
Regnskap 2013  Revisors beretning  Aversjonsdressur 2013 Revisjonsrapport aversjonsdressur  Budsjett 2014 og 2015      Lover Fuglehundgruppa Avsetning av midler til terreng  Valgkomiteens innstilling