Innkalling til årsmøte i Fuglehundgruppa

3. mars 2015

Styrem1

Det innkalles til årsmøte i Fuglehundgruppa mandag den 9. mars kl 2000 på klubbhuset

–  Konstitusjon:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder

Valg av tellekorps og to til å skrive under protokollen

 

– Godkjenning av styrets årsberetning- Godkjenning av årsberetning fra utvalgene- Regnskap med revisors beretning- Innkomne forslagForslag fra styret om å opprette utvalg for viltpleie

– Budsjett for 2015 og 2016

– Valg

Se årsmøtepapirene nedenfor (revisjonsrapport og valgkomiteens innstilling  foreligger enda ikke).  Styret ber den enkelte å skrive ut dokumentene til årsmøtet.  Medlemskontingent for 2015 må være betalt for å ha stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Vel møtt!

STYRETS BERETNING 2014 Aktivitetsutvalget – årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Jaktrøveutvalget ÅRSRAPPORT HUND SAU 2014 Kopi av REGNSKAP HUND SAU FHG 2014 Årsrapport hund rein 2014 Regnskap hund rein 2014 årets resultat 2014 Balanse 2014 Kopi av budsjett 2015 og 2016 forslag om Utvalg for viltforvaltning