Innkalling til Årsmøte i Fuglehundgruppa

3. februar 2016

Klubbhuset i solnedgang

Det innkalles til årsmøte i Fuglehundgruppa mandag den 22. februar kl. 1900 på klubbhuset.

Dagsorden:

Konstitusjon: Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett for medlemmer.  Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen

Årsberetninger fra styret og utvalgene

Regnskap med revisors beretning

Godkjenne budsjett for de neste to år og kontingent for neste år

Valg

Styret hadde ved tidsfristens utløp ikke mottatt saker til behandling på Årsmøtet.  Vi minner om at kontingent for 2016 må være betalt for å ha stemmerett på Årsmøtet.  Dokumentene til Årsmøtet finner dere under – skriv ut og ta med til møtet. Vel møtt!

Årsberetning 2015 fra styret i FHG

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETSGRUPPA 2015

Årsberetning jaktprøveutvalget2015

Årsrapport for Utvalg for Viltpleie 2015

OPPSUMMERING HUND REIN FHG 2015

Kopi av REGNSKAP HUND REIN FHG 2015

Revisjonsrapport aversjonsdressur

OPPSUMMERING HUND SAU 2015

Kopi av REGNSKAP HUND SAU FHG 2015 (3)

Regnskap 2015

Revisjonsrapport 2015

Budsjett 2016 og 2017

Valgkomiteens innstilling FHG 2016