Innkalling til årsmøte i Brukshundgruppa

10. februar 2016

Det innkalles til årsmøte i Brukshundgruppa.
Onsdag den 2. mars kl. 1900 på klubbhuset.

 

Dagsorden
Årsberetning
Årsberetning agility 2015
Årsberetning Bruks 2015
Årsberetning Lydighet 2015
Årsberetning Rally 2015
THK BHG balanse 2015
THK BHG resultat 2015/ budsjett 2016-17
THK BHG note 2015
Valgkomiteens innstilling 2016