Innkalling til årsmøte BHG

20. januar 2014

Innkalling til Årsmøte i Brukshundgruppa

13.3. 2014 kl 20.00
Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder.
 2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
 3. Årsberetninger 2013
 4. Regnskap 2013
 5. Budsjett 2013.
 6. Innkomne forslag
 7. Mestvinnerpriser
 8. Valg

På valg:

 • Nestleder
 • Sekretær
 • Lydighetsannsvarlig
 • Agilityansvarlig
 • Valgkomite

– Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
– Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Styret