Innkalling til årsmøte BHG

28. januar 2020

Årsmøte i Brukshundgruppa 11. februar 2020, klokken 20:00.

Møtet avholdes i festsalen på klubbhuset i Kroken.

 

Dagsorden 2020
Årsberetning
Regnskapsrapporter 2019 og budsjett 20
Regnskap underskrift
Revisor
Valgkomite innstilling