Innkalling ekstraordinært årsmøte BHG

2. juni 2016

Innkalling ekstraordinært årsmøte BHG

Onsdag 22.06.2016 kl.19.

I henhold til klubbens vedtekter innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte i Brukshundgruppa:

«Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.«

Møtet vil bli avholdt i Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

  1. Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:
  2. a) Valg av møteleder
  3. b) Valg av referenter (2 stk)
  4. c) Valg av referatunderskrivere (2 stk)
  5. d) Godkjenning innkalling
  6. e) Godkjenning av dagsorden

 

2 Valg

  1. a) Valg av ny leder
  2. b) Valg av nytt styremedlem

 

Valgkomiteen kommer med følgende forslag til styret i Tromsø Hundeklubb, Brukshundgruppa:

  1. a) Styreleder Åse Hansen

Ny styreleder velges frem til neste ordinære årsmøte.

 

  1. b) Styremedlem Heidi Krokmyrdal

Nytt styremedlem velges frem til neste ordinære årsmøte.

 

Mvh,

Styret i Brukshundgruppa