Informasjon gjelder alle hundeeiere

14. februar 2014

logotromsoHklubbTarmparasitten Giardia duodenalis

Det er påvist parasitt Giardia duodenalis hos trekkhunder i Sør-Varanger og Alta. Den senere tid har det også blitt påvist sørpå.

Giardia er en encellet tarmparasitt som kan smitte ulike dyr og mennesker, enten ved direkte kontakt med avføring eller  indirekte via vann. Det vanligste symtomet på Giardia er diare som kan komme og gå, andre symtomer kan være slimete avføring, redusert tilvekst, magesmerter og luftoppstøt med råtten lukt.

Påvisning av Giardia kan gjøres ved hjelp av en hurtigtest (snap-test). Dette kjøpes /bestilles via veterinær. Det skal ikke gis behandling uten påvisning.

Forebyggende tiltak: Fjerne avføring fra hunde/luftegårder ofte, hindre at hundene kommer i kontakt med avføring fra andre hunder samt unngå vannkilder der andre hunder kan ha gjort fra seg.