Informasjon fra Tromsø kommune – koronaviruset

10. mars 2020

Informasjon fra Tromsø Kommune – koronaviruset.

Vi har i dag fått følgende viktige informasjon fra Tromsø Kommune.

Informasjon fra Tromsø kommune angående Koronavirus