Info om utstillingene 29. og 30.8.2020

10. august 2020

Tromsø Hundeklubb og Norsk Dalmatiner klubbs
utstillinger 29. og 30.8.2020.

På grunn av spesielt regelverk i forbindelse med økning i koronautbrudd i flere land, vil det sannsynligvis komme en del dommerendringer, samt at det blir iverksatt streng kontroll mht ankomst, smittevern o.l.

Det vil f.eks. ikke bli anledning til å sette opp telt.  Ta derfor med bur hvis du har flere hunder, samt presenning e.l. i tilfelle regn.

Det blir ikke anledning til å overnatte med vogn eller bobil på utstillingsplassen.  Dette p.g.a. at ringene må være større enn normalt, samt at det må være sikkerhetssoner rundt ringene. Siden det blir det begrenset plass til parkering, er det er viktig at alle som deltar, ikke kommer før anvist tid, samt at reiser igjen umiddelbart etter bedømmelse.

Dessverre får vi ikke lov å ha kafe, så alle bes ta med mat og drikke. Toaletter finnes i klubbhuset.

Her finner du NKKs manual for utstilling, som klubbene må forholde seg til:
2020-07-30 Manual utstilling for arrangør, ser og dommere