Info om medlemskontingent

16. januar 2017

Faktura på medlemskontingent fra NKK er sendt ut.

Les mer info fra NKK:

http://web2.nkk.no/no/nyheter/Informasjon+om+medlemsfaktura.b7C_wlLUXj.ips

VIKTIG: hvis du ikke har riktig eller ingen e-mailadresse i medlemssystemet – vær snill å ordne dette.  Gå inn via «Min side» på www.nkk.no.