Viktig info fra NKK vedrørende Koronavisuset versus hundeaktiviteter.

3. mars 2020

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner

 

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

 

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • Vask og desinfiser hendene ofte
  • Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

Pr 2. mars er rådene at friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter oppholdet, og ta kontakt med helsetjenesten per telefon ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd til alle.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.

Klubber, forbund og regioner som har spørsmål rundt egne arrangementer oppfordres til å sende disse til utstilling@nkk.no

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no