Husk båndtvang fra 1. april til 20. august.

31. mars 2015

TassenHusk båndtvangen!

Husk at den 1. april trer ordinær båndtvang i kraft – denne varer til og med 20. august. Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer hundeeiere til å respektere båndtvangen, men håper også at landets kommuner kommer hundeeiere i møte ved å opprette friområder.

 

Fokus på dyrevelferd

Båndtvangsperioden frarøver i praksis hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Dette gir dårligere dyrevelferd, noe som kan være en av forklaringene på hvorfor enkelte hundeeiere har vanskelig for å respektere båndtvangen. For å unngå konflikter og frustrasjon er det nødvendig at kommunene oppretter flere friområder.

– Enkelte kommuner er flinke til å tilrettelegge områder hvor de firbente kan boltre seg fritt også i båndtvangstiden, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

– Allikevel er det dessverre fortsatt et skrikende behov for flere av disse. Hundeeiere i alle kommuner trenger friområder i sitt nærmiljø.

Beskytter dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

– Selv om båndtvangen for mange hundeeiere kan virke vanskelig å overholde, er det viktig å respektere de gjeldende lover. NKK oppfordrer derfor alle hundeeiere til å respektere den ordinære båndtvangen, sier Trine Hage.

PS! Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Da kan du ta en titt på NKKs «Veileder til kommunale forskrifter».

(Sakset fra www.nkk.no).