Hund på Troms Turlags hytter.

13. februar 2019

Hund på Troms Turlags hytter.

Flg. forslag vil bli framsatt på Troms Turlags årsmøte 25/2 kl 18.00 på Saga hotell:

Hund på Troms Turlags hytter 

For de som bruker hytter rundt om, kan det være en god ide å møte opp på Årsmøtet.