Hund er viktig for folkehelsen.

18. oktober 2016

Hund og hundens rolle for friluftsliv, folkehelse og livskvalitet i Stortingsmelding.

I forrige uke leverte energi- og miljøkomiteen sin innstilling til Stortinget, og NKK registrerer med glede at  merknader og innspill er inkludert i innstillingen.

I innstillingen som nå er overlevert heter det at «Komiteen mener at å tilrettelegge for et mer aktivt hundehold vil raskt kunne få positive folkehelseeffekter for store deler av befolkningen. Det er viktig at flere kommuner legger til rette egne områder, slik at flere hunder kan løpe fritt i trygge omgivelser. Dette gjelder særlig i byer.»

Les mer her >>

img_6220