Hederspriser til THK-medlemmer for lang og tro tjeneste.

11. april 2019

Nytt æresmedlem i Tromsø Hundeklubb, samt utdeling av gull-/og sølvnåler.

På dagens årsmøte i Tromsø Hundeklubb ble det utdelt gull-/og sølvnåler samt at ett medlem ble utnevnt til æresmedlem.

Vi gratulerer samtlige hedersprismottakere og takker for innsatsen gjennom mange år.

Knut Heimen æresmedlem og gullnål (fikk tildelt nåla i 2013 – utdelt i 2019).
Han har i en årrekke sittet i THKs hovedstyre og flere perioder som leder og styremedlem i BHG. Knut har også i mange år vært sentral i planlegging og gjennomføring av utstillingene våre og har i tillegg på eget initiativ nærmest vært vaktmester på klubbhuset.

Katrine Harjo – gullnål (fikk tildelt nåla i 2013 – utdelt i 2019).
Katrine har vært med i hovedstyret i en rekke år.  Hun har også holdt kurs for klubben, deltatt aktivt i arbeidet med utstillinger, som utstillingsleder, ringsekretær, for- og etterarbeid, rigging og rydding.  Det har ikke vært noen oppgaver som har vært for små eller for store for Katrine.

Steinar Lagesen – gullnål.  Har vært styreleder i FHG i flere perioder. Han har også vært styremedlem i FHG med ansvar for jaktprøveutvalget. Her har han tatt initiativ til å utvide FHGs jaktprøver til også omfatte fullkombinert og skogsfuglprøver. Han har også vært leder (og er fortsatt) for FKFs samordningsutvalg for Troms og Finnmark Til sammen mer enn 12 år i ulike verv Han er også medlem i THKs hallkomite og aktiv instruktør i FHG

Jan Arne Arnesen – gullnål.  Jan Arne har i mer enn tolv år vært i FHGs styre som kasserer. (en periode på 1980-tallet og de siste år fram til  Årsmøtet 2019 i FHG). Han har også vært en aktiv bidragsyter på FHGs jaktprøver og THKs utstillinger. Også instruktør i FHG.

Marit Mortensen Mikalsen – sølvnål.
Hun har vært styremedlem (nestleder) i FHG i mer enn 8 år.  Hun har også vært en aktiv og initiativrik bidragsyter på FHGs jaktprøver og THKs utstillinger og er instruktør i FHG.

Heidi Krokmyrdal – sølvnål.
Heidi sittet i både BHG og THKs styrer, samt vært medlem av diverse komiteer.  Hun har også vært svært aktiv og delaktig i arbeidet med utstillinger i alle år.

Tonje Sollid Johansen – sølvnål.
Tonje har vært med i diverse komiteer og utvalg, siden hun ble medlem i 2004.  Hun ble valgt inn i BHGs styre i 2013 og fra 2014 til 2019 var hun nestleder i styret.  Tonje har også deltatt og gjort det bra i flere nasjonale mesterskap i agilty og dermed profilert klubben på en god måte.

Marit Sørensen – sølvnål.
Marit har vært med i Tromsø Hundeklubb i en årrekke.  Hun har sittet i styret i Kjøregruppa i 11 år (både som leder og styremedlem).  Marit har vært aktiv som instruktør for THK.