Gratulerer til Ann Karin og Blink.

9. mars 2014

Gratulerer til Ann Karin og Blink.

2 opprykk i lydighet i helgen. Fra klasse 1 til 2 og klasse 2 til 3