Gjennomføring av apportprøver mandag 2. juni kl. 2000.

29. mai 2014

I forbindelse med fuglehundgruppas apportkurs, vil Bård Johansen komme og informere om praktisk gjennomføring av apportprøver.
Øvelsene og hvilke krav som stilles i både UK og AK gjennomgås.
Han regner med å bruke ca. 20 minutter på dette.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det i sommer arrangeres 3 apportprøver i Troms (29.6, 2-3.8 og 15.8).

Alle interesserte oppfordres til å delta.