Fuglehundtinget 2014

16. juni 2014

Fuglehundtinget 2014

Bildet viser noen av delegatene på omvisning i Gamlebyen i Fredrikstad etter at møtet var hevet.

Lørdag 14. juni 2014 besluttet Fuglehundtinget enstemmig at ingen av medlemsklubbene skal utestenges fra FKF. Lovtekniske hindre skal ryddes av vegen fram mot Fuglehundtinget i 2015, og medlemsklubber med annen organisatorisk hovedtilknytning skal beholde fulle medlems-rettigheter.

Her er Fuglehundtingets vedtak i sin helhet:

  1. Det skal til Fuglehundtinget 2015 fremlegges en samarbeidsavtale med fuglehundgruppene med annen organisatorisk hovedtilknytning. Intensjonen i avtalen skal være at fuglhundgruppene får samme informasjon fra FKF som FKFs medlemsklubber , deltagelse i SU, møte- og talerett samt stemmerett på Fuglehundtinget, rett til avholdelse av prøver, utstillinger m.v. på lik linje med FKFs medlemsklubber. Avtalen skal også regulere plikter.
  2. Det skal fremlegges forslag til endring i lovene som gir hjemmel til å inngå samarbeidsavtalen.
  3. Fuglehundgruppene med annen organisatorisk hovedtilknytning sin status i FKF forblir uendret frem til Fuglehundtinget 2015

Bakgrunnen for vedtaket var et samstemt og uttrykk ønske blant delegatene på tinget om at alle klubber som driver med fuglehundsport skal samarbeide på like vilkår og med lik status til beste for fuglhundsporten også i framtida.