Fuglehundgruppa

Treningsterreng Kroken

Fuglehundgruppa har avtale med grunneier samt kommunal dispensasjon fra kravet om båndtvang etter hundelovens § 9e for å kunne trene dressur med løs hund i et begrenset område i Kroken alpinanlegg. Dispensasjonen gjelder for trening av generell dressur – ikke jakthundtrening på vilt. Treningsterrenget åpner 1. juli. Kun de som har løst treningskort kan benytte området. Salg av treningskort annonseres i slutten av juni måned som nyhetssak på hjemmesida og på Fuglehundgruppas Facebook-side.

Om treningsterrenget

Treningsterrenget ligger innenfor et begrenset området i alpinbakken i Kroken slik dette kartet viser.

Det er kun tillatt å ha løs hund innenfor angitt område.

Regler for bruk av treningsterrenget

Treningsterrenget er åpent for alle som løser treningskort. Treningskortet gjelder fra 1. juli t.o.m. 20. august (ut båndtvangen). Trening med løs hund uten gyldig treningskort eller utenfor det angitte området, er å anse som brudd på kravet om båndtvang i hundeloven. Det må påregnes kontroll.

All trening og dressur av hund skal foregå iht. dyrevelferdsloven.

Brukere av området bes vise hensyn til organisert trening og annen ferdsel i området.

Rydding av søppel er en del av avtalen med grunneier. Vi arrangerer en egen dugnad i juni og oppfordrer ellers alle å ta med søppel de kommer over i terrenget.

 

Treningskort

Annonsering om salg av treningskort blir publisert som nyhetssak på hjemmesida og på Fuglehundgruppas Facebook side i juni måned.