Fuglehundgruppa

Om Fuglehundgruppa

Fuglehundgruppa er en av gruppene i Tromsø Hundeklubb (THK) som er Tromsøs største sammenslutning av hundeeiere og utøvere av hundesport i forskjellige greiner og på forskjellige nivå. Fuglehundgruppa er tilsluttet Fuglehundklubbenes Forbund som er et særforbund under Norsk kennel klub(NKK).  Fuglehundgruppa ble stiftet i 1973.

Våre sponsorer:

Selvstendig gruppe

Selv om Fuglehundgruppa er tilsluttet THK, er den en selvstendig gruppe med eget styre, økonomi og målsetting. Vi ser store fordeler i å være tilknyttet en så stor klubb som THK. En av mange fordeler er at vi er i besittelse av et av byens fineste klubblokaler med tilhørende treningsbaner.

I tilknytning til Klubbhuset forvalter vi et dressurområde i Krokelvdalen i deler av båndtvangtiden. Dette er noe som andre hundeeiere i Tromsø også kan dra nytte av.

Aktivitetene i Fuglehundgruppa spenner over et vidt spekter. En av hovedaktivitetene er veiledning i dressur for medlemmer med valper, unghunder og voksne hunder. En av målsettingene for denne aktiviteten er å bidra til at medlemmene skal få mest mulig glede av hundene sine – enten de ønsker å konkurrere på jaktprøver eller de ønsker å utvikle en veldressert jakthund til eget bruk. I 2012 innledet Fuglehundgruppa et samarbeid med Mattias Westerlund og Hundskolan Vision i Sverige med det formål å forbedre kvaliteten på dressurområdet.  De fleste av våre instruktører har gjennomgått denne utdanningen i tillegg til FKFs instruktørkurs fase 1 og fase 2. Vi arrangerer jevnlig følgende kurs: Valp-/unghundkurs, apportkurs og RIOS-kurs (ro i oppflukt og skudd).

En av våre målsettinger er å bidra til en fornuftig forvaltning av småviltjakt og viltressurser både gjennom holdningsskapende arbeid og gjennom samarbeid med rettighetshavere i Tromsøs nærområde. Rypetaksering er et viktig tiltak på dette området.

 

Organisering

 

  • Fuglehundgruppa er organisert med et styre og fire utvalg for forskjellige aktiviteter:
  • Jaktprøveutvalget arrangerer jaktprøver og har som målsetting å stimulere til deltakelse på prøver.
  • Aktivitet- og dressurutvalget har som hovedoppgave å forestå instruksjon på dressurkurs, gi råd og veiledning i dressurspørsmål, og ta seg av treningsturer og andre sosiale arrangementer.
  • Aversjonsdressur-utvalget driver el. dressur av hund for å forhindre jaging av sau og rein. Denne aktiviteten drives sammen med Tromsø Jeger– og Fiskerforening.
  • Viltpleieutvalget organiserer og gjennomfører rypetellinger for forskjellige grunneiere i nærheten av Tromsø.  Rypetellingene foregår i første halvdel av august og er et viktig bidrag til forvaltningen av bestanden.  I tillegg skal utvalget forvalte Fuglehundgruppas treningsterreng.