Fuglehundgruppa

Aversjonsdressur

Fuglehundgruppa arrangerer aversjonsdressur mot sau og rein

Påmelding:

Påmelding finner dere på denne siden.

Info om tid og sted blir publisert under nyheter og på vår Facebook-side.

Generell informasjon

Fuglehundgruppa arrangerer aversjonsdressur mot sau på Widding Gård i juni og august. Aversjonsdressur mot rein arrangeres rundt april/mai hos Nils Ole Oskal i Lavangsdalen. 

Hunder som skal møte må bruke ”dummy-halsband” minst en uke i forkant. Dette halsbandet har en liten «vektpakke» festet og skal føles likt strøm-halsbandet vi bruker under aversjonsdressuren for hunden. Hensikten med dette er at hunden ikke skal assosiere det som skjer under aversjon med strømhalsbandet, men med situasjonen som oppstår i møte med sau/rein. Denne dummyen brukes av og på MINIMUM 1 uke i forveien og skal være på hunden ved oppmøte.

På selve dagen møter dere opp til opplyst tidspunkt og melder ifra om ankomst. Hunden venter i bilen til dere får beskjed om at det er deres tur. Før dere kommer inn i innhegninga ønsker instruktørene informasjon om hunden. De vil da vite om hunden har vært i kontakt med sau/rein tidligere og hvordan hunden har reagert i situasjonen. Her er det viktig at dere er åpen om eventuelle hendelser. Grunnen til at vi trenger denne informasjonen er for å kunne tolke hunden best mulig når vi er i innhegninga. Tidligere møte mellom hund og sau/rein vil ha betydning for utfallet og hvilke råd vi gir i sammenheng med aversjonsdressuren. I innhegninga er hunden løs og eier skal ikke gi noen kommandoer eller instrukser til hunden. Dersom hunden jager eller sau/rein gjør utfall mot hunden, vil hunden få støt. Dette støtet er veldig kort og hunden reagerer på opplevelsen den får i møte med sau/rein. Hunden vil oftest i dette tilfellet gi lyd fra seg og enten søke støtte fra eier/instruktør, eller forsøke å komme seg ut gjennom porten. Det er da viktig at vi som eiere og instruktører overser hunden. Den skal oppleve at dette er det naturlige utfallet av å jage/angripe og at vi da støtter opp om den oppfatningen.

Hunder som får støt må bruke dummy i tre ekstra dager og dersom eier ønsker renhetsbevis må hunden tilbake for retest. Beviset brukes hovedsakelig for raser som skal stilles på brukshundprøver eller som skal brukes i jakt. Disse kan få krav om renhetsbevis for å kunne delta på prøver eller for å få jakte i terreng der grunneier krever det. Merk at det ikke er alle hunder som får bevis. Hunderaser som er forbudt i Norge og hunder med innslag av disse rasene testes ikke (liste her). Siberian Husky, Alaskan Malamute, Grønlandshund, Samojed, Akita inu og Great Japanese kan være uforutsigbare i testsituasjoner og erfaringene tilsier at testopplevelsene blir dårlig befestet. Det kan dermed ikke utstedes renhetsbevis til disse rasene, men vi kan allikevel ta imot disse for aversjon.   

Vi i FHG har lang erfaring med SVÆRT GOD effekt for de aller fleste av hundene som har deltatt i dressuren. Fuglehundgruppa har ett stort instruktørkorps som stiller opp for å sikre en trygg gjennomføring. Det er uansett ikke mulig å helgardere seg for uhell i innhegninga og dette vil være hundeeiers ansvar. Eiere må derfor signere under oppmøte på at de aksepterer ansvar for eventuell skade på egen hund, sau/rein og innhegning når deres hund prøves.

Dette er et åpent tilbud for alle hundeeiere, også de som ikke har en ”fuglehund”. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å benytte seg av muligheten.

Eventuelle spørsmål rettes til ansvarlig for aversjonsdressur; Torgeir Pedersen, på epost tope89@gmail.com eller på telefon 950 85 140.