Statutter for kåring av årets hund

Oppdatert: 25. februar 2018

Medlemmer av Fuglehundgruppa i THK, kan etter eget initiativ og ønske delta i klubbens konkurranse om å bli:

1. Årets Unghund (under 2 år)
2. Årets Hund (uansett alder)
3. Årets utstillingshund (må være jaktprøvepremiert samme år).

Det presiseres at årets unghund også kan kjempe om å bli årets hund.

Poengberegning

Poengberegningen av årets unghund og årets hund gjelder innenfor kalenderåret.
Nye medlemmer blir ikke tatt med i cupen før de har betalt medlemskontingent.
Medlemmer med kontingentkrav tas ikke med i FHG-cup før kontingentkrav er betalt.

Sistnevnte kategori får da godkjent fra kalenderårets første premiering.
Det gis poeng for samtlige jaktprøveresultat, apportprøveresultat, klubbmesterskap og beste utstillingsresultat.

Poengberegning for årets utstillingshund gjelder innenfor kalenderåret,
det gis poeng for samtlige utstillingsresultat og beste jaktprøveresultat.

Jaktprøver

1.UK – 1.AK – 1.VK 100 poeng
2.UK – 2.AK – 2. og 3. VK 80 poeng
3.UK – 3AK – 4. 5. og 6. VK 50 poeng
Plassering i 3 dagers VK Semifinale og 2 dagers VK Finale 20 poeng ekstra
Plassering i 3 dagers VK Finale 50 poeng ekstra
CK, ÆP, Cacit og Res-Cacit 20 poeng ekstra
NM individuelt, Norsk Derby, plassering i Semifinale VK poeng x 2
NM individuelt, Norsk Derby, NM Lag, plassering i Finale VK poeng x 4
Plassering i Artic Cup, Rjukan GP, Forus Open og Sør-Norsk UM VK poeng x 2
Deltagere på NM lag 1.2. og 3. plass som ikke har farb VK poeng x 2
Semifinaleplass høystatusløp 10 poeng ekstra
Finaleplass høystatusløp 20 poeng ekstra

Utstilling

1. premie UK/AK 100 poeng
2. premie UK/AK 80 poeng
3. premie UK/AK 50 poeng
4. premie UK/AK 40 poeng
5. premie UK/AK 30 poeng
6. premie UK/AK 20 poeng

Det må være godkjent fuglearbeid for å bli premiert.

Apport

1. premie uansett klasse 100 poeng
2. premie uansett klasse 80 poeng
3. premie uansett klasse 50 poeng
Samlekombinert 10 poeng ekstra
Fullkombinert 20 poeng ekstra

Klubbens appelkonkurranse

1. plass uansett klasse 50 poeng
2. plass uansett klasse 40 poeng
3. plass uansett klasse 30 poeng
4. plass uansett klasse 20 poeng
5. plass  uansett klasse 10 poeng

Kriterier

Hundens eier må være medlem av FHG i det premie oppnås.
Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene til jaktprøveutvalget.
Frist for innsendelse annonseres på FHG sine hjemmesider.
Utdelingen av premiene foregår normalt på årsfesten.