Statutter for kåring av årets hund

1. FHG-cup

a. Medlemmer av Fuglehundgruppa i THK kan etter eget initiativ og ønske delta i klubbens
    konkurranse om å bli:
b. Årets Unghund (under 2 år)
c. Årets Hund (uansett alder)
d. Årets Utstillingshund (må være jaktprøvepremiert)
e. Det presiseres at årets unghund også kan kjempe om å bli årets hund.
f. Hundens eier må være medlem av FHG i det premie oppnås.
g. Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene.
h. Frist for innsendelse annonseres på FHG sin hjemmeside og FB siden.
i. Utdelingen av premiene foregår normalt på årsfesten.

2. Poengberegning

a. Poengberegningen av årets unghund og årets hund gjelder innenfor kalenderåret.
b. Nye medlemmer blir ikke tatt med i cupen før de har betalt medlemskontingent.
c. Medlemmer med kontingentkrav tas ikke med i FHG-cup før kontingentkrav er betalt.
d. Sistnevnte kategori får da godkjent fra kalenderårets første premiering.
e. Det gis poeng for samtlige jaktprøveresultat, de tre beste apportprøveresultatene,
    klubbmesterskap og beste utstillingsresultat.
f. Poengberegning for årets utstillingshund gjelder innenfor kalenderåret hvor det gis poeng for
    samtlige utstillingsresultat og beste jaktprøveresultat.

3. Jaktprøver

a. 1.UK – 1.AK – 1.VK                                                                                                      100 poeng
b. 2.UK – 2.AK – 2. og 3.VK                                                                                            80 poeng
c. 3.UK – 3AK – 4., 5. og 6.VK                                                                                         50 poeng
d. Premiering i 3 dagers VK Semifinale og 2 dagers VK Finale                                20 poeng ekstra
e. Premiering i 3 dagers VK Finale                                                                                  50 poeng ekstra
f. CK, ÆP, Cacit og Res-Cacit                                                                                           50 poeng ekstra
g. NM individuelt, Norsk Derby, premiering i Semifinale                                         VK poeng x 2
h. NM individuelt, Norsk Derby, premiering i Finale                                                 VK poeng x 3
i. Premiering i Artic Cup, Rjukan GP, Forus Open og Sør-Norsk UM                     UK poeng x 2
j. Premiering i NM Skog Finale                                                                                        VK poeng x 2
k. NM lag 1., 2. og 3. plass, dersom deltakeren har fuglearbeid                                VK poeng x 2
l. NM lag 1., 2. og 3. plass, dersom deltakeren IKKE har fuglearbeid                       VK poeng x 1
m. Deltakere som får VK premiering NM lag (uansett lagets plassering)               VK poeng x 2

4. Klubbmesterskap

a. 1. premie UK/AK 100 poeng
b. 2. premie UK/AK 80 poeng
c. 3. premie UK/AK 50 poeng
d. Det må være godkjent fuglearbeid for å bli premiert

5. Utstilling

a. 1. premie uansett klasse eks 1. BHK                                                                100 poeng
b. 2. premie uansett klasse                                                                                      80 poeng
c. 3. premie uansett klasse                                                                                      50 poeng
d. CK, Cert, BIR og BIM                                                                                                10 poeng ekstra
e. BIG og BIS, Cacib                                                                                                  20 poeng ekstra
f. Samtlige resultater teller ved kåring av Årets Utstillings Hund
g. Beste utstillingsresultat teller i poengsammendraget for Årets Hund

6. Apport

a. 1. premie uansett klasse                                                                                     100 poeng
b. 2. premie uansett klasse                                                                                     80 poeng
c. 3. premie uansett klasse                                                                                     50 poeng
d. Samlekombinert                                                                                                   10 poeng ekstra
e. Fullkombinert, som 1., 2. og 3. premie pluss                                                 50 poeng ekstra
f. De tre beste apportresultatene teller i poengsammendraget for Årets Hund

7. Klubbens appellkonkurranse

a. 1. plass uansett klasse                                                                            50 poeng
b. 2. plass uansett klasse                                                                           30 poeng
c. 3. plass uansett klasse                                                                            20 poeng
d. 4., 5. og 6. plass uansett klasse                                                             10 poeng

Kriterier

Hundens eier må være medlem av FHG i det premie oppnås.
Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene til jaktprøveutvalget.
Frist for innsendelse annonseres på FHG sine hjemmesider.
Utdelingen av premiene foregår normalt på årsfesten.