Dommer-cup

Æres de som æres bør

Det er mange som legger ned en stor frivillig innsats for at aktivitetene i Fuglehundgruppa skal kunne avvikles på en best mulig måte. Dette er vi både avhengige av og dypt takknemlig for. Denne gangen vil vi spesielt fremheve dommerne som stiller opp og påtar seg oppgaven med å bedømme andres hunder. På sin fritid, når de aller helst kanskje ville ha stilt egen hund, noen gang etter gang. Det er klart at uten disse ildsjelene av noen personer så hadde det ikke vært mulig å arrangere jaktprøver i et slikt format som vi kan i dag. Vi har derfor besluttet at disse personene skal få personlig gave fra Fuglehundgruppe, som en takk for den betydelige innsatsen som de viser. Gaven er en håndlaget trekopp som har inngravert mottakers navn og merket med Fuglehundgruppas logo. Meningen er at dette skal være en eksklusiv gave for de som yter en ekstraordinær innsats og at det således skal henge heder og ære i å være mottaker av den. Kriteriet for tildelingen er at man har ‘dømt 20 dager eller mer’ på våre jaktprøver.