Flere «nye» koster inn i styret i Tromsø Hundeklubb

16. april 2015

Styrem6Årsmøte i Tromsø Hundeklubb ble avholdt i dag, 15.4. kl. 19.00.

Hele 31 medlemmer møtte på årsmøtet i dag.  Vanlige årsmøtesaker som åresberetning, regnskap og budsjett ble behandlet og vedtatt.  I tillegg ble lovene korrigert i hht brev med endringer fra NKK.  To medlemmer ble tildelt klubbens gullmerke for sin innsats for klubben, Hugo Johnsen fra FHG og Aase Jakobsen fra BHG.

Siste post på programmet var valg.  Flg. personer ble valgt inn i THKs styre:

Leder bhg Aase Jakobsen gjenvalg 2 år
Nestleder fhg Siri Knutsen ny 1 år
Kasserer bhg Hilde Elvik gjenvalg 2 år
Sekretær khg Line Berglund ny 1 år
Styremedlem bhg Harrieth Andreassen ny 1 år
Styremedlem fhg Lars Kristoffersen gjenvalg 2 år
Styremedlem bhg Hege Thoresen gjenvalg 2 år
Vara bhg Knut Heimen ny 1 år
Vara fhg Ingebjørg Helena Nymo gjenvalg 1 år
Revisor fhg Steinar Lagesen gjenvalg 2 år
bhg Berit Bendiksen gjenvalg 2 år
Valgkomite
Leder fhg Børge Rydningen Ikke på valg
Medlem khg Ida Jaklin ny 2 år
Medlem khg Marit Sørensen gjenvalg 2 år
Varamedlem bhg Ellinor Monsen ny 1 år

 

Knut Heimen, Heidi Krokmyrdal og Lisbeth Drotz Nikolaisen ble takket av med en liten gave.

Etter årsmøtet ble det informert om hallprosjektet.