FHG-cup er oppdatert med resultater pr 12. oktober

14. oktober 2014

VK

FHG-cup er oppdatert med jaktprøveresultater pr 12. oktober.  FHG har stor bredde med 43 premierte hunder i AK/VK og 28 hunder i UK.

Utstillingsresultater er ikke tatt med i poengberegningen. Vi viser til statuttene for tildeling av Årets hund, Årets unghund og Årets utstillingshund.  Utstillingsresultater må dokumenteres med kopi av kritikker som sendes med e-post til Steinar Lagesen, steilag@online.no.  Kåring av Årets hunder finner sted på årsfesten som er berammet til lørdag 17. januar 2015.