FHG-cup er oppdatert 14. mars 2016

15. mars 2016

vk_vinnere_vinter16

FHG-cup er oppdatert etter Tromsøprøven sist helg. Hittil i år er 17 ekvipasjer premiert i UK og 31 i AK/VK.  Om noen har oppnådd premieringer som ikke er kommet med, så gi beskjed.  Vi gjør oppmerksom på at styret har lagt til en presisering i reglene for FHG-cup om at gyldig medlemskap er et vilkår for å være med i cup’en.