FHG – Årsmøtet 2016

7. januar 2016

Resting Gavel

Årsmøtet 2016 er berammet til mandag 22. februar kl 1900 på klubbhuset.  Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen mandag den 25. januar.  Kandidater til tillitsverv kan meddeles valgkomiteen v/Freddy Lillevik innen 19. januar.  Fullstendig innkalling med årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig senest den 2. februar.