Felles

Klubbhuset

Tromsø Hundeklubb har eget klubbhus i Kroken, ca. 6 km nord for Tromsdalen.

Klubben har egne treningsbaner med belysning som klubbens medlemmer kan benytte seg av. På Aktivitetskalenderen på THKs hjemmeside vil det være merket av når banene er i bruk, ellers er de ledige for medlemmer. Husk å bruke pose!  Festsal og klubbrom er til leie for klubber og andre. All intern leie avtales også med Husverter.

Hvor er vi?

Beliggenhet sør for Krokenelva med avkjørsel på sørsiden av elva. Se kart her.

Festsal og klubbrom til leie

Klubbhuset i Kroken kan benyttes til bursdagsfeiring, jubileer, bryllup, konfirmasjon m.m.

Spørsmål om leie rettes til:

Maria Jakobsen, telefon 90095985 og e-post: huset@tromso-hundeklubb.no  

Kontonummer for innbetaling av depositum og leie:
6420 06 79340

Priser

Festsal, 1. etg.

 • Fredag, lørdag eller søndag fra kl. 12.00 til neste dag kl. 12.00: kr 3.000,-
 • Fredag ettermiddag og lørdag + til søndag kl. 12.00: kr 5.000,-
 • Lørdag ettermiddag og søndag + til mandag kl 12.00: kr 5.000,-
 • Fredag, lørdag, søndag + til mandag kl. 12.00: kr 6.000,-
 • Nyttårsaften og 17. mai: kr 3.500,-
 • Øvrige ukedager: kr 1.000,-
 • Vasking: kr. 600,- (i tillegg til prisene over)

Møterom

 • Lite møterom for 10 – 15 deltakere alle dager: kr 350,-
 • Vasking: kr 150,-

Klubblokale

 • Lite møterom for 20 – 25 deltakere fredag, lørdag, søndag: kr 500,-
 • Ukedager: kr 350.-
 • Vasking: kr 150,-

Leie og depositum forskuddsbetales slik

 • Kr 1500,- innbetales til konto nr.6420 06 79340 innen 10 dager etter bestilling
 • 14 dager før leiedato betales hele leien + vasking
 • Ved avbestilling senere enn 14 dager før utleiedato betales hele utleiesummen.
 • Vasking foretas av utleier, men alt avfall må kjøres vekk. Det er ikke anledning å bruke container på utsiden.
 • Etter at huset er kontrollert av utleier og alt funnet i orden, blir depositumet tilbakebetalt.

Husk å oppgi kontonummer og navn på leietaker!

For hundeklubber som ønsker å ha møter/kurs etc, gjøres egne avtaler.