Leder:

Aase Jakobsen
Tlf.: 92833320
E-post: leder1@tromso-hundeklubb.no

Nestleder:

Torgeir Pedersen
Tlf.: 95085140
E-post: nestleder@tromso-hundeklubb.no

Kasserer:

Sylvia Elise Rasmussen
Tlf.: 99023552
E-post: kasserer@tromso-hundeklubb.no

Sekretær:

Stine-Sol Solvang
Tlf.: 40202470
E-post: stine.sol@outlook.com

Medlemmer:

Knut Heimen
Tlf.: 41101055
E-post: kheimen@online.no

Heidi Krokmyrdal
Tlf.: 91337295
E-post: heisolo@gmail.com

 

Trond Eirik Larsen
Tlf.: 97625584
E-post: thorm@outlook.com

Varamedlemmer:

Wibeche Solli
Tlf.: 99320277
E-post: wibechesolli@hotmail.com

 

Janne Murberg
Tlf.: 99224822
E-post: jspaun@gmail.com