ABSOLUTT SISTE: Dommerliste Tromsø Hundeklubb og NKK Tromsø 2018

9. mai 2018

09.05.18: NY Dommerliste Tromsø Hundeklubb og NKK Tromsø 2018

Sist vi oppdaterte dommerlisten hadde vi mistet fire dommere.  Denne gang har vi oppdatert etter å ha mistet to til.  Altså seks dommere har meldt avbud.  Endelig har vi nå fått komplettert lista og her kommer den:

Dommerliste NKK og THK Tromsø 2018 09.05.2018

Denne lista erstatter lista av 2.5. og 19.4.