Dommerendringer Tromsø HK og NKK Tromsøs utstillinger 17. og 18. juni 2017

31. mai 2017

Dommerendringer Tromsø HK og NKK Tromsøs utstillinger 17. og 18. juni 2017.

P.g.a. stor deltakelse har vi gjort flg. dommerendringer.

Dommerendring THK og NKK Tromsø 2017

Vi beklager den ulempen dette vil medføre.

Hvis du ikke ønsker å delta, se utstillingsreglene pkt. 4.2.