Dommerendringer THK og NKK 14. og 15. juni 2014

16. mars 2014

Patrick

NKK har endret sin dommerliste for juni 2014.  Dette fører også til en endring for Tromsø HKs utstilling.

THK TROMSØ 2014

NKK Dommerlisteannonse-Tromso