Dommerendringer THK/NDK 28. og 29.8.2021

27. juli 2021

P.g.a. lav påmelding, vil alle Martin Johanssons raser bli flyttet til andre dommere. Vi kommer tilbake til dette når siste frist har gått ut.