YTTERLIGERE DOMMERENDRINGER NKK 15.6.14

11. juni 2014

På grunn av forfall av dommer, Jahn Stääv,

er en del raser blitt flyttet til andre dommere søndag.

Disse rasene går SIST i hos den dommeren de har blitt flyttet til.

Det gjelder flg. raser:

Rase Ant. Fra Til
Bergamaso 1 Jahn Stääv Rodi Hübenthal
Dansk Svensk gårdshund 9 Jahn Stääv Rodi Hübenthal
Dansk Svensk gårdshund valp 1 Jahn Stääv Rodi Hübenthal
Beardec collie 5 Jahn Stääv Nina Karlsdotter
Lancaster heeler 9 Jahn Stääv Anne-Chatrine Edoff
Lancaster heeler valp 1 Jahn Stääv Anne-Chatrine Edoff
Mudi 1 Jahn Stääv Nina Karlsdotter
Old English sheepdog 3 Jahn Stääv Nina Karlsdotter
Portugisisk gjeterhund 1 Jahn Stääv Nina Karlsdotter
Welsh corgi cardigan 10 Jahn Stääv Claudio de Giuliani
Welsh corgi pembroke 9 Jahn Stääv Claudio de Giuliani
Landseer 3 Jahn Stääv Inese Pablaka
Landseer valp 2 Jahn Stääv Inese Pablaka
Puli 3 Jahn Stääv Ligita Zake
Pumi 2 Jahn Stääv Ligita Zake
Leonberger 10 Jahn Stääv Ligita Zake