Dommerendring

5. september 2014

Annika Ulltveit Moe har meldt forfall p.g.a. sykdom.  I hennes sted har vi fått Arne Foss, også allround dommer.

Arne Foss vil dømme alle Annikas raser begge dager.