De første dommerkoppene er utdelt!

14. mars 2016

Under jegermiddagen i forbindelse med THK/FHG’s Tromsøprøve, ble de første dommerkoppene overrakt til de tre dommerne som så langt har kvalifisert seg:-)
Alle disse er flotte representanter for dommerstanden som utrettelig har bidratt på være høst- og vinterprøver over mange år!
Kåre Nergård, Edgar Henriksen og Ottar Remmen er alle JA-folk når de blir spurt om å bidra til avvikling av prøvene våre, og det vil ikke forundre oss mye om de innen kort tid er aktuelle for nok en dommerkopp!

FHG gratulerer og håper dommerkoppen blir flittig brukt!

Edgar Henriksen og Ottar Remmen mottar sine velfortjente utmerkelser

Edgar Henriksen og Ottar Remmen mottar sine velfortjente utmerkelser

Mer informasjon om statutter for tildeling av dommerkoppen og oversikt over dommerdøgn finner dere i et eget innlegg på hjemmesida.