COVID- 19 regler under Tromsøprøven høst (NNM) 22-24. august

20. august 2020

Vi er i likhet med resten av samfunnet underlagt de samme pålegg og smittevernregler som gis av helsemyndighetene, og alle plikter å holde seg oppdatert og følge de til enhver tid gjeldene regler, retningslinjer og råd fra myndighetene.

FKF har publisert veileder for gjennomføring av jaktprøver, se www.fuglehundklubbenesforbund.no for den til enhver tid gjeldende og oppdaterte versjon av veilederen.

Alle er pålagt å følge følgende regler;

 • Deltakere som viser tegn til sykdom, skal IKKE delta
 • Personer som er i karantene skal IKKE delta
 • Det skal IKKE håndhilses eller klemmes
 • Det skal holdes minst 1 METERS avstand
 • Alle skal holde god håndhygiene- ta med håndsprit til eget bruk
 • Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling hunder. Det stilles KRAV til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Mrk! Iflg FKF SKAL det avtales med EN person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut.
 • Deltaker som trenger skyss ut i terrenget MÅ avtale dette på forhånd
 • Dommere skyter iht dommerhåndbok pkt 3.2.1
 • Utlegging av apportrype gjøres av dommer som spriter hender etter utlegging av fugl.

Prøveleder kan bortvise deltagere som ikke innretter seg etter smittevernregler, det samme kan dommer ifm. selve avprøvningen. Håndteres som disiplinærsak iht Jaktprøvereglement 1.4.1. Opptreden og disiplinærforhold

Annen viktig informasjon for prøven;

 • Prøveleder og NKK’s representant er høyeste ansvarlige for at reglene etterfølges
 • Sekretariatet er som vanlig ved THK’s klubbhus i Kroken
 • Ingen deltakere skal inn på klubbhuset i Kroken uten godkjenning av arrangør
 • Det blir ingen kafedrift eller jegermiddag
 • All dialog vedr deltakelse, trekking, etter anmelding ol. skal skje via epost eller telefon – steilag@online.no mob 95800950/47824343
 • Det vil blir satt ut håndsprit ved sekretariatet
 • Kritikkskjemaer skal mottas fra dommerne i fjellet eller hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen
 • Premier hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen
 • Opprop vil skje etter nærmere instruks. Se Facebook- Fuglehundgruppa THK

Med hilsen prøveleder Ingrid Frenning/ NNK representant Edgar Henriksen