Aversjonsdressur Hund/Rein vinter 2021

6. desember 2021

Vi fått på plass 2 datoer for test/dressur hund/rein:
Lørdag 22/1 og lørdag 29/1
Sted: Takelvdalen i samarbeid med familien Oskal
Påmelding: KUN mail til halvlock@hotmail.com
Evt spørsmål: Halvard tlf 91337716
Betaling: Vipps til 91337716 – seinest 2 dager før avtalt oppmøtedato
Pris: medlem FHG: kr 400,- øvrige: kr 450,-

Påmeldinga SKAL inneholde:
Hundens navn, rase og alder. Eiers navn, adresse og tlf.nr.
Aversjonsdressuren/testen vil bli gjennomført i stor innhegning hos familien Oskal i Takelvdalen

Pga Corona/smittevern kan arrangementet være noe begrenset for antall deltakere som kan møte samtidig – kanskje også totalt. Ved evt «overtegning» vil vi prioritere medlemmer i THK.
De påmeldte kan derfor bli delt opp i «grupper» for avtalt tidspunkt for oppmøte. Hver enkelt vil få sin info om tidspunkt – i tillegg veibeskrivelse for oppmøte til de som trenger det.
Derfor: meld på tidligst mulig med all ønsket info – så bekrefter jeg tilbake og du er «på lista». Påmelding senest en uke før dato. NB! husk å påføre datoen du ønsker å møte!
Eneste forbehold for at vi ikke kan gjennomføre er spes vær/snø – forhold – evt ikke nok påmeldte.

Dette er et åpent tilbud til alle hundeeiere som ønsker å få testa sin hund mot rein i trygge omgivelser. Vi oppfordrer derfor flest mulig å benytte seg av dette tilbudet.
FHG er arrangør og stiller med flere erfarne og godkjente instruktører for trygg og god gjennomføring.
Familien Oskal låner oss varm og god lavvu – og bålkaffe.
Hvis smittevernsituasjonen tillater det samles vi i lavvuen for felles kortreist og nylaga bidos ca kl 12.30.
Pris inkl påfyll: kr. 150,- pr pers.

Oppfordrer flest mulig til å delta!

Velkommen til dokker alle!
Halvard