Årsmøtet i Tromsø HK 2023: Tre nye æresmedlemmer i Tromsø Hundeklubb

22. mars 2023

På årsmøtet i går ble Steinar Lagesen, Halvard Lockertsen og Siri Knudsen utnevnt til æresmedlemmer i Tromsø hundeklubb.  Siri Knudsen fikk i tillegg gullmerket. Alle tre er utmerkede representanter for klubben.  De har i en årrekke stått på i forskjellige verv og vært med på utallige dugnader.

Følgende er nå æresmedlemmer i Tromsø Hundeklubb:

Knut Heimen – BHG
Lars Kristoffersen – FHG
Trude Giverhaug – FHG
Oddgeir Kvello Olsen – KG
Aase Jakobsen – BHG
Steinar Lagesen – FHG
Halvard Lockertsen – FHG
Siri Knudsen – FHG

Flg. har pr. 2023 fått gullmerket:
Halvard Lockertsen – FHG
Jorunn Toften – FHG
Katrine Harjo – FHG og BHG
Knut Heimen – BHG
Kjell Engen – FHG
Oddgeir K. Olsen – KG
Thomas Schwenke – KG
Trude Giverhaug – FHG og KG
Hugo Johnsen – FHG
Aase Jakobsen – BHG
Steinar Lagesen – FHG
Jan Arne Aresen – FHG
Marit Mortensen – FHG

Flg. har pr. 2023 fått sølvmerke:
Ann Elise Thoresen – BHG
Arvid Korsberg – FHG
Gunnar Martinsen – FHG
Hanne Foshaug – BHG
Johnny Andreassen – FHG
Rita Korsberg – FHG
Vivian Mikkelsen – BHG
Heidi Krokmyrdal – BHG
Marit Sørensen – KG
Tonje Sollid Johansen – BHG

Videre på årsmøtet ble Aase gjenvalgt som leder i 2 år, etter å ha sittet som leder sammenhengende siden 1989.  Ny nestleder ble Torgeir Pedersen fra Fuglehundgruppa.  Det ble også gjenvalg i de fleste verv.  For øvrige valg vises det til protokoll som kommer om kort tid.

Regnskapet, som for første gang viste underskudd, ble godkjent.  Underskuddet skyldtes at hele kostnaden for nytt dekke på sørbanen ble kostnadsført i 2022. Tromsø HK har kafeen på NKK-utstillingene, og selv om inntjeningen er god, så dekker den ikke helt opp for en egen utstilling samme helg.  Det er også gledelig at utleie av huset har tatt seg opp igjen etter Covidpausen. Det betyr at resultatet endte på, minus 134580,- før finansposter. Revisor er godt fornøyd med driften, og mener den finansielle situasjonen er god. Se også innkalling m/regnskap.

Gratulerer til våre nye æresmedlemmer og gullmerkeinnehaver.