Årsmøtet 2018 – kunngjøring av dato

27. november 2017

Årsmøtet 2018 i Fuglehundgruppa er berammet til mandag den 19. februar 2018.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 6. januar 2018.