Årsmøtet 2015 i FHG

11. februar 2015

Styrem1

Årsmøtet i Fuglehundgruppa avvikles den 9. mars kl 2000

Innkalling til årsmøtet er snart klar for utsendelse.  Medlemmene vil motta innkalling og øvrige møtedokumenter på e-post.  Vi ber derfor om at medlemmene kontrollerer at de står oppført med riktig e-postadresse i NKKs medlemsregister.  Det kan man gjøre ved å logge seg inn på NKK – min side.